Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHW ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM BIEŻĄCEJ KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z prowadzeniem korespondencji e-mail
z naszymi pracownikami i przedstawicielami.

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy jednostką publiczną i nazywamy się Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. Białowieska 74a 54-235 Wrocław (dalej: My).

Kontakt do naszego inspektora ochrony danych osobowych to: inspeltor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie. Podajesz nam swoje dane w związku z prowadzoną korespondencją e-mail. Jednocześnie Twoje dane kontaktowe mogliśmy uzyskać
od kogoś w Twojej organizacji lub od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu (np. poprzez wskazanie Ciebie w umowie o współpracy jako osoby odpowiedzialnej za kontakt lub po prostu poprzez dodanie Ciebie do wiadomości (DW) w ramach bieżącej korespondencji).

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu związanym z daną korespondencją. Może to być wykonywanie przez nas usług edukacyjnych, świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, zamawianie określonych świadczeń, udział w konkursach, rekrutacja, albo inne działanie związane z naszą placówką.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: adres e-mail oraz dane zawarte przez Ciebie w przesyłanej do nas korespondencji (zwyczajowo zagadnienie będące przedmiotem korespondencji oraz stopka z danymi kontaktowymi).

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Twoje dane przetwarzamy w celu:

wywiązania się przez nas z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa albo w ramach realizacji działań w interesie publicznym.
w celu realizacji umowy, która nas wiąże, albo w celu jej zawarcia
jeżeli chcesz się u nas zatrudnić Twoje dane podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy
na podstawie Twojej zgody, którą wyraziłeś poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji
i przesłanie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane z korespondencji e-mail przetwarzamy przez okres jej przydatności dla wzajemnych kontaktów. Nie mamy sprecyzowanego okresu czasu, po którym bezwzględnie usuwamy korespondencję. Jeżeli jednak zakończymy bieżący kontakt, Twoje dane zamierzamy przechowywać przez okres kolejnych 5 lat (dla potrzeb rozliczalności) i następnie podejmiemy decyzję o zasadności jej usunięcia.

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Powinieneś jednak wiedzieć, że Twoje dane mogą być udostępniane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:

organizacjom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne
kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności
firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności
podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności.
Każdemu z podwykonawców przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

Ponadto Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego mogą zostać udostępnione innym jednostkom sektora publicznego w zakresie wykonywania ich zadań.

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują: (a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; (b) Prawo do poprawiania danych; (c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych; (d) Prawo do żądania usunięcia danych; (e) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Masz również prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Swoje prawa możesz wykonywać poprzez kontakt na adres e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub listownie na adres Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. Białowieska 74a 54-235 Wrocław.