Podręczniki

PODRĘCZNIKI SZKOLNE

Szkoła Podstawowa: uczniowie pobierają zestawy podręczników w szkołach macierzystych.

Liceum: obowiązuje zestaw podręczników taki, jak w szkole macierzystej.

 

Skip to content