Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023:

Dni wolne rok szkolny 2022/2023:

23 grudnia 2022r. – 1 stycznia 2023r.: zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2023r.: święto Trzech Króli (Objawienia Pańskiego)

13-26 lutego 2023r.: ferie zimowe

6-11 kwietnia 2023r.: wiosenna przerwa świąteczna

1,3 maja 2023r.: Święto Pracy; Święto Konstytucji 3 maja

8 czerwca 2023r.: Boże Ciało

24 czerwca – 31 sierpnia 2023r. wakacje

Zakończenie roku szkolnego – zajęć dydaktycznych:

Klasy 4 LO – 28.04.2023r.

SP i LO kl.1-3 – 24.06.2023r.

Egzamin ósmoklasisty:

Zgodnie z harmonogramem OKE 23 maj 2023 – j. polski; 24 maj 2023 matematyka; 25 maj 2023 język obcy

Zebrania z rodzicami 1 semestr:

5.09.2022r., godzina 17.00 –  zebranie z rodzicami, Borowska i Białowieska.

3.10.2022r. godz. 18.00,  zebranie z rodzicami, Borowska i Białowieska.

14.11.2022r., godzina 17.00 –  zebranie z rodzicami kl. 4 LO. Informacja o propozycjach ocen klas 4 LO.

19.12.2022r. godzina 18.00 –  zebranie z rodzicami, Borowska i Białowieska; informacja o propozycjach ocen SP i LO kl. 1-3; informacja o ocenach śródrocznych kl. 4 LO

16.01.2023r. godzina 18.00  – zebranie z rodzicami, informacja o ocenach śródrocznych SP i LO kl. 1-3.

19.12.2022r. rada klasyfikacyjna klas 4 LO

16.01.2023r. rada klasyfikacyjna SP i LO kl. 1-3

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA:

10.2022r. – zapoznanie z organizacją ppp w ZS 12 W SPZOZ

12.2022r. – podsumowanie ppp kl. 4 LO

01.2023r. – podsumowanie ppp SP i kl. 1-3 LO

 

Skip to content