Header Background Image

Wczesne wspomaganie

 »  Wczesne wspomaganie

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka organizowanych na terenie naszej placówki. Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez publiczne lub niepubliczne (posiadające uprawnienia) poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W naszej placówce przyjmujemy dzieci od 3 roku życia do podjęcia obowiązku szkolnego.

Główne cele programu wczesnego wspomagania rozwoju:

  • Poprawa stanu zdrowia, rozwoju i funkcjonowania małych dzieci, przygotowywanie ich do dalszej edukacji i kontaktów społecznych.
  • Przygotowanie dzieci (w miarę ich możliwości) do samodzielnego, niezależnego życia.
  • Ograniczenie wykluczenia społecznego.
  • Wspieranie rodziców w opiece i wychowaniu dziecka z utrudnieniami w rozwoju.

Program realizowany jest przez wykwalifikowany personel: logopedów, psychologów, pedagogów, terapeuty terapii integracji sensorycznej, którzy realizować będą zawarte w opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zalecenia. Zespół, na podstawie interdyscyplinarnej diagnozy, opracowuje indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. Efekty terapii są na bieżąco analizowane. Program podlega ewaluacji. Praca specjalistów w dużej mierze bazuje na mocnych stronach dziecka, mobilizowaniu go do wysiłku i dostrzeganiu nawet najmniejszych jego osiągnięć.

Rodzice zapraszani są do udziału w zajęciach, mogą obserwować ćwiczenia prowadzone przez terapeutę, by móc kontynuować je w domu. Ważne jest ujednolicenie wymagań w stosunku do dziecka, dlatego zajęcia są omawiane oraz ustala się sposób postępowania z dzieckiem w domu.

Spotkania z dziećmi mają charakter zajęć indywidualnych. Czasami mogą odbywać się w dwu lub trzyosobowych zespołach (jeśli takie są zalecenia poradni). Realizowane są na terenie placówki. Zajęcia odbywają się w odpowiednio wyposażonych gabinetach i klasach szkolnych. Część zajęć psychologicznych, w uzasadnionych przypadkach, wspierana jest przez metodę integracji sensorycznej.

Szczegółowe informacje dotyczące zajęć wczesnego wspomagania rozwoju można uzyskać sekretariacie ZS nr 12 w SP ZOZ,

nr tel. 71 798 68 88.

Skip to content