Header Background Image

Program dla szkół KOWR

 »  Program dla szkół KOWR

https://www.programdlaszkol.org/

 

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!


Przypominamy Państwu, iż nasza szkoła uczestniczy w obecnym roku szkolnym, w unijnym Programie dla
szkół, który jest realizowany przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Jest to program
edukacyjny, dzięki któremu, w atrakcyjny sposób, dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, regularnie
spożywając w szkole dostarczane im owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz realizując
w ramach Programu działania edukacyjne.
W ramach uczestnictwa w Programie nasza szkoła ma zawartą umowę z dostawcą/dostawcami
dostarczającymi owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne, które następnie są udostępniane dzieciom
w klasach I-V. W II semestrze roku szkolnego 2022/2023 dzieci uczestniczące w Programie otrzymają,
co najmniej 2 razy w tygodniu, przez 7-12 tygodni, łącznie:
 25 porcji świeżych owoców i warzyw oraz soki owocowe,
 20 porcji mleka i produktów mlecznych.
Do dzieci w ww. semestrze w ramach Programu trafią następujące produkty: jabłka, gruszki, truskawki, soki
owocowe, marchewki, rzodkiewki, kalarepa, pomidorki oraz mleko białe, jogurty i kefiry naturalne.
Każdy rodzic lub opiekun dziecka powinien zapoznać się z zasadami Programu, w tym z powyższym katalogiem
dostarczanych produktów i wyrazić zgodę na udział dziecka w Programie, do czego serdecznie Państwa
zachęcamy. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć ww. produkty do szkoły gotowe do spożycia przez dzieci,
czyste, a w przypadku gdy jest to wymagane, pokrojone i odpowiednio zapakowane. Po dostarczeniu
produktów przez dostawcę, nim zostaną one udostępnione dzieciom, ich jakość sprawdzana jest również przez
pracowników szkoły. Mając na uwadze zarówno aspekty edukacyjne, jak również konieczność zachowania
właściwej jakości, w tym ciągu chłodniczego, produkty te powinny zostać spożyte przez dzieci w szkole po ich
udostępnieniu i nie powinny być zabierane przez uczniów do domów. Jakość świeżych owoców i warzyw
(pokrojonych i zapakowanych) lub produktów mlecznych, przetrzymywanych w temperaturze pokojowej przez
kilka godzin w plecaku szkolnym ulega pogorszeniu co często powoduje, że nie nadają się one do spożycia
przez dzieci. W przypadku, gdy taka sytuacja będzie miała miejsce prosimy o Państwa reakcję i wsparcie
w rozmowie z dziećmi, tak aby zachęcić je do wspólnego spożywania świeżych produktów w szkole, razem
z rówieśnikami. Przykład kolegów i koleżanek jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność
Programu i kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych. Zachęcamy Państwa również do wspólnego
kontynuowania w środowisku domowym zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia, co niewątpliwie
wzmocni skuteczność Programu, a przy tym będzie inwestycją w zdrowie całej rodziny.
Wszelkie informacje dotyczące Programu są dostępne
na stronie internetowej dedykowanej Programowi:
https://www.programdlaszkol.org/.
Jednocześnie wszelkie uwagi dotyczące realizacji Programu
w szkole prosimy zgłaszać w pierwszej kolejności
do właściwego Oddziału Terenowego KOWR
https://www.programdlaszkol.org/kontakt/punkty-terenowe
lub na adres mailowy programdlaszkol@kowr.gov.pl.

Skip to content