Header Background Image

Klub Szkół UNICEF

 »  Klub Szkół UNICEF

Zespół Szkół nr 12 należy do Klubu Szkół UNICEF

To inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.

Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale przede wszystkim działają aktywnie na polu promocji i realizacji praw dziecka.

https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-programy/klub-szkol-unicef

 

Skip to content