Header Background Image

Liga klas

 »  Liga klas

LIGA KLAS

Zadanie nr 1

Pocztówka

WROCŁAWSKI KRASNAL”

  1. Zaprojektuj pocztówkę pod hasłem „Wrocławski Krasnal”.

  2. Pamiętaj, aby na jednej ze stron zapisać oryginalne pozdrowienia z Wrocławia – liczy się pomysł , a na drugiej umieścić wybranego krasnala wykonanego dowolną techniką plastyczną lub techniczną (rysunek, fotografia wykonana samodzielnie, itp..)

Instrukcja:

  1. Wielkość pocztówki – połowa kartki A4.

  2. Materiały potrzebne do wykonania: połowa kartki A4, dowolne – według wybranej techniki wykonania.

  3. Pamiętaj, aby praca była autorska i samodzielna.

  4. Do pracy należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą.

Termin oddania pracy: 04. 11. 2019r.

Schemat punktowania:

– zgodność tematyczna – 1p.

– estetyka wykonania – 1p.

– pomysłowość – 1p.

– poprawność zapisu pozdrowień – 1p.

– oryginalna treść – 1p.

5 pkt – celujący

4 pkt – bardzo dobry

3 pkt – dobry

Prace należy dostarczyć do nauczycieli j. polskiego i historii: Jolanty Grochowskiej i Anny Bohr.

Skip to content