Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach.