Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) w ZS NR 12 w SP ZOZ, ul. Białowieska 74A we Wrocławiu pełni:

Spółka CORE Consulting sp. z o.o. (KRS 450388) z siedzibą w Poznaniu (60-830), przy ul. Krasińskiego 16.

Z ramienia ww. Spółki do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zostaje zgłoszona osoba:

Tomasz Grzybowski,
e-mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl
tel.: + 48 882 714

Jest on odpowiedzialny imiennie za sprawowanie funkcji IODO.

Poniżej zamieszczono informacje dotyczące sposobu przetwarzania i przepływu danych osobowych w Zespole Szkół Nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

Pliki do pobrania: