Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu nasze dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!

Dlatego powstał program edukacyjny: Śniadanie Daje Moc, w którym my Nauczyciele ZS nr12 we Wrocławiu, zachęcamy nasze dzieci do uczestnictwa w Klubie Śniadaniowym oraz do obchodzenia 8 listopada Dnia Zdrowego Śniadania.

W Klubach Śniadaniowych, w czasie zajęć edukacyjnych przekazujemy najmłodszym cenne informacje w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania o roli prawidłowego żywienia.
8 listopada to Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania (ang. “European Day of Healthy Food and Cooking”), ustanowiony w 2007 roku przez ówczesnego Komisarza ds. Zdrowia Markosa Kyprianou. Do tej pory dzień ten jest obchodzony w kilku krajach Europy Zachodniej, m.in. w Wielkiej Brytanii. Dlatego właśnie wybraliśmy tę datę na obchody Dnia Zdrowego Śniadania.

Najważniejsze cele programu:

 • Zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka
 • Przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce poprzez edukację


Wszystkim nam zależy, aby dzieci były zdrowe i miały energię do nauki i zabawy. Codzienne śniadanie pomaga im dobrze zacząć dzień i daje równy start w szkolne obowiązki. Nasza szkoła również przyłączyła się do ogólnopolskiego programu promującego zdrowy styl odżywiania. Dzieci z klas 0 – III będą mogły wspólnie przygotować i zjeść najważniejszy posiłek dnia. Mamy nadzieję, że program edukacyjny „Śniadanie Daje Moc” przyczyni się do zmiany nawyków żywieniowych
i większej dbałości o spożywanie śniadania w domu i szkole.

Nasza szkoła kolejny rok uczestniczy w programie: „Mleko w szkole”
Programem administruje Agencja Rynku Rolnego (ARR).
Program obsługiwany jest przez Oddziały Terenowe ARR.

Cele programu:

 • zachęcenie dzieci i młodzieży do spożywania mleka i jego przetworów,
 • promowanie zasad zdrowego odżywiania,
 • kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych,
 • edukacja w zakresie wartości odżywczych mleka i jego przetworów.


Realizacja w/w celów programu ma skutecznie przeciwdziałać:

 • wzrastającej liczbie dzieci otyłych i z nadwagą,
 • wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowanemu nieodpowiednią dietą wynikającą m.in. z braku ukształtowania w młodym wieku prawidłowych nawyków żywieniowych,
 • spadkowi spożycia mleka i jego przetworów wśród dzieci i młodzieży

Cele programu:

 • trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie w czasie, kiedy kształtują się ich nawyki żywieniowe,
 • podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania – w szczególności dzieci
 • propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach.

Realizacja w/w. celów programu ma skutecznie przeciwdziałać:

 • wzrastającej liczbie dzieci otyłych i z nadwagą,
 • wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowanemu nieodpowiednią dietą wynikającą m.in. z braku ukształtowania w młodym wieku prawidłowych nawyków żywieniowych,
 • spadkowi konsumpcji owoców i warzyw w Polsce.

Grupa docelowa
W programie mogą uczestniczyć
dzieci uczęszczające do klas 0 – III szkół podstawowych, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie.

Od 29 października 2012 r. Telewizja Polska realizuje nowatorski, misyjny projekt „Internetowy Teatr TVP dla szkół”, którego ideą jest dotarcie z kulturą i sztuką do masowej młodej widowni przy wykorzystaniu szerokopasmowego Internetu. Oparty jest na idei promowania i przybliżania teatru poprzez realizacje transmisji spektakli z teatrów w całej Polsce wszędzie tam, gdzie dostęp do ich oferty jest ograniczony. Odbiorcami transmisji teatralnych, realizowanych przy wsparciu każdego z 16 ośrodków regionalnych Telewizji Polskiej, są uczniowie szkół i placówek oświatowych różnego szczebla. W ramach projektu spektakl na żywo odbierany jest w tym samym czasie przez kilkadziesiąt tysięcy uczniów z całego kraju za pośrednictwem kodowanej transmisji internetowej. Grany na żywo spektakl odbierany jest w tym samym czasie przez kilkudziesięciotysięczną uczniowską społeczność w całej Polsce za pośrednictwem kodowanej transmisji internetowej. Projekt opiera się na realizacji na żywo spektakli teatralnych wozami transmisyjnymi oddziałów terenowych TVP. Cieszymy się, że dzieci z naszej szkoły, obok setek dzieci z całej Polski, mogą również korzystać z tej możliwości oglądania spektakli teatralnych.

Program prowadzony jest nieprzerwanie od kwietnia 2006 roku. Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą. Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.

Nasza szkoła przystąpiła do Programu dobrowolnie, a Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała nam bezpłatnie podręczniki, filmy i inne niezbędne materiały dydaktyczne. Dzięki tej wspólnej inicjatywie dzieci znają zasady pierwszej pomocy! Dzięki Fundacji WOŚP w Polsce nauka resuscytacji krążeniowo – oddechowej jest powszechna, bezpłatna i dostępna dla wszystkich dzieci!

„Mądra szkoła czyta dzieciom” to nowa odsłona kampanii społecznej prowadzonej przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, tym razem adresowana do szkół. Jej celem jest zachęcenie dyrekcji szkół i nauczycieli do wprowadzenia codziennego czytania uczniom dla przyjemności do programu zajęć.

Badania przeprowadzone przez Fundację potwierdzają, że codzienne czytanie dzieciom w szkole wpływa znacząco na poprawę ich umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podnosi poziom czytelnictwa wśród uczniów. Fundacja wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej o włączenie codziennego czytania uczniom do programów wszystkich szkół i przedszkoli. Jest to szczególnie ważne wobec spadku umiejętności językowych dzieci i młodzieży oraz spadku czytelnictwa.

Czytanie dzieciom to skuteczny sposób na wychowanie czytelnika – człowieka, który stale poszerza swą wiedzę i buduje mądrość, ma bowiem do czynienia z dorobkiem największych umysłów z różnych dziedzin i epok. Ludzie, którzy czytają, podejmują lepsze decyzje, mają szansę na lepszą pracę, lepsze relacje z ludźmi, a nawet na dłuższe życie. Jeśli chcemy, by dzieci wyrosły na mądrych, kulturalnych i samodzielnych ludzi – czytajmy im.

Dzieci, którym nikt nie czyta i z nimi nie rozmawia, rozpoczynają edukację bez podstawowej bazy, jaką jest bogate słownictwo i umiejętność myślenia. Już na początku szkoły ich szanse na sukces są ograniczone i z czasem maleją. Nie rozumieją tekstów i poleceń, nie potrafią się wypowiadać, nie mają motywacji do nauki, ich deficyty językowe przekładają się też na brak umiejętności społecznych i frustrację, co sprawia, że konflikty rozwiązują nie za pomocą słów, lecz przemocy.

Dlatego
NASZA SZKOŁA włączyła się do kampanii „Mądra szkoła czyta dzieciom”. Realizowanie podstawy programowej bez rozwinięcia umiejętności językowych uczniów, to jak sianie ziarna na ubite klepisko. Na takim podłożu najlepsze ziarno nie wykiełkuje: dzieci słabo znające język nie rozwiną swego potencjału. Zadbajmy o rozwój kompetencji językowych uczniów, a okaże się, że nastąpi poprawa wyników ze wszystkich przedmiotów! Szkoły, które wprowadziły codzienne czytanie dzieciom przez nauczycieli, zaobserwowały wśród uczniów:

 • lepsze rozumienie tekstów i poleceń,
 • łatwość wypowiedzi ustnych i pisemnych,
 • lepszą zdolność koncentracji,
 • skłonność do refleksji oraz myślenia krytycznego i przyczynowo – skutkowego,
 • wzrost motywacji do działania i nauki,
 • poprawę relacji z kolegami i czytającymi nauczycielami,
 • wzrost ilości wypożyczanych i czytanych samodzielnie książek,
 • mniej zachowań aspołecznych.