Uczniów, którzy rozpoczynają naukę w Zespole Szkół nr 12, obowiązują podręczniki ze szkół macierzystych.