LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

O programie:

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Laboratoria Przyszłości  to  Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Szkoła Podstawowa nr 120 w SP ZOZ we Wrocławiu w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w łącznej wysokości 30.000zł  Do dnia 31 grudnia 2021 r. wydano 100%  ww.  środków. Dokonano następujących zakupów:

 1. drukarka 3 D wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem
 2. Moje Bambino Sygnis Edu Lab 3D – pakiet podstawowy
 3. Statyw do aparatu i kamery
 4. Mikrofon kierunkowy Saramonic Vmic-Mini
 5. Mikroport saramonic
 6. Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery
 7. BeCreo- zestaw z mikrokontrolerem
 8. Robotyka i sztuczna inteligencja – zestaw STANDARD
 9. LEGO Education SPIKE Prime – zestaw podstawowy
 10. Laboratorium przyszłości- kompetencje techniczne i praktyczne
 11. Zestaw oświetleniowy: lampa SOFTBOX ze statywem i żarówką
 12. Aparat fotograficzny Canon
 13. Stacja lutownicza HOT AIR z grotem 2w1
 14. Laptop Acer Chromebook Spin 512

Ww. wyposażenie wykorzystane zostanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci przy użyciu najnowszych technologii w ramach programu „Laboratoria przyszłości”