Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

inspektor@coreconsulting.pl 

Tomasz Grzybowski

Zespół Szkół Nr 12
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa Nr 120
Liceum Ogólnokształcące Nr XXXII

ul. Borowska 181 – 187

50-553 Wrocław

tel./fax (71) 798-68-88
www: http://www.zs12.edu.pl
e-mail: sekretariat.zs12@wroclawskaedukacja.pl 

Sekretariat czynny w godzinach: 8.00 – 15.00

Kontakt poprzez skrzynkę podawczą ePUAP

/ZS12SPZOZ/SkrytkaESP