Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

W dniu 25 marca

uczniowie klas III gimnazjum wezmą udział

w V edycji konkursu ogólnopolskiego z „Języka polskiego”

Organizatorem jest OLIMP SCHOOL z Łodzi.

Konkurs skierowany jest do uczniów 3 klasy szkoły gimazjalnej.

Ma na celu:

 • Rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej uczniów

 • Pobudzanie uczniów do poszukiwania, porządkowania i przedstawiania informacji

 • Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności

 • Promowanie osiagnięć uczniów

 • Podniesienie ich samooceny

 • Inspirowanie nauczycieli do pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

Zakresem obejmuje:

rodzaje literackie (epika, liryka, dramat); gatunki literackie; wskazywanie elementów dramatu; rozpoznawanie w tekście literackim neologizmów, eufemizmów, porównań homeryckich, inwokacji, symboli, alegorii i określanie ich funkcji; wyrazy podstawowe i pochodne, temet słowotwórczy i formant; zdania złożone współrzędnie i podrzędnie, wypowiedzenia wielokrotnie złożone; znajomość zasad ortografii i interpunkcji; znajomość lektur szkolnych: Henryk Sienkiewicz „Quo vadis” i „Latarnik”

Składa się z jednego etapu, w którym uczniowie zmierzą się z 15 pytaniami,

jednokrotnego wyboru i otwartymi.

Uczestnicy zostaną nagrodzeni:

Za I miejsce – dyplomem laureata i nagrodą

Za II miejsce – dyplomem finalisty i upominkiem

Za III miejsce – dyplomem uznania

Od IV miejsca – dyplomem uczestnictwa

W dniu 25 marca uczniowie klas III gimnazjum wezmą udział w V edycji konkursu ogólnopolskiego z języka polskiego pt. „Wspomnienie o Marku Edelmanie”

Organizatorem jest OLIMP SCHOOL z Łodzi.

Konkurs skierowany jest do uczniów 3 klasy szkoły gimazjalnej.

Ma na celu:

 • Rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej uczniów

 • Pobudzanie uczniów do poszukiwania, porządkowania i przedstawiania informacji

 • Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności

 • Promowanie osiagnięć uczniów

 • Podniesienie ich samooceny

 • Inspirowanie nauczycieli do pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

Składa się z jednego etapu, w którym uczniowie zmierzą się z 15 pytaniami,

jednokrotnego wyboru i otwartymi.

Uczestnicy zostaną nagrodzeni:

Za I miejsce – dyplomem laureata i nagrodą

Za II miejsce – dyplomem finalisty i upominkiem

Za III miejsce – dyplomem uznania

Od IV miejsca – dyplomem uczestnictwa

 

Zapraszam do udziału w konkursie z języka angielskiego:

Think and write. Pomyśl i napisz.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII.

Przedmiotem konkursu jest plakat formatu A 2 lub A 3 wraz z opisem na dany temat:

The person I admire. Osoba, którą podziwiam.
Należy opisać wygląd zewnętrzny, wiek, cechy osobowości, styl życia, hobby, itp.
Konieczne jest zdjęcie, bądź rysunek przedstawiający daną osobę.

Technology and me. Moje urządzenia elektroniczne.
Należy opisać 3 urządzenia elektroniczne: wygląd, wielkość, kształt, do czego nam służą w codziennym życiu, itp.
Należy wkleić zdjęcia tych urządzeń.

An interesting city in Poland. Ciekawe miasto w Polsce.                                                                                                                  Należy opisać 1 miasto w Polsce: położenie, ile mieszka w nim ludzi, zabytki, ciekawe miejsca, elementy historii, jak można tam spędzić czas, itp. Należy wkleić 3-4 zdjęcia tego miasta.

My hobby. Moje hobby.                                                                                                                                                                    Należy opisać czym się interesujecie. Ile czasu temu poświęcacie, jak długo się tym zajmujecie. Czy należycie do fanklubu jakiegoś, czy może do grupy na Facebook. Czy wasi znajomi również maja podobne zainteresowania.

Prace należy oddać do końca marca 2019r. do Pana Marcina Kotwickiego
Nagrodami są dyplomy i upominki.

Objętość pracy to ok.: Klasa IV 60 – 80 słów.

                                Klasa V – VI 80 -100 słów.

                                Klasa VII – VIII 100 – 120 słów

VIII Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w SUDOKU

18 lutego odbędą się szkolne eliminacje do Mistrzostw Dolnego Śląska w SUDOKU. Niedługo podamy informację jak się zgłosić do konkursu. Finał dolnośląski Mistrzostw zaplanowany jest na 30.03.2019 r. Do konkursu można sie przygotować rozwiązując zadania treningowe, lub zadania z lat ubiegłych.

Finał dolnośląski Mistrzostw zaplanowany jest na 30.03.2019 r.

Organizatorem konkursu jest Politechnika Wrocławska we współpracy z serwisem Pitagoras.pl Zawody sa bezpłatne. Organizowane w grupach wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-6, 7-8 i gimnazjalne, ponadgimnazjalne i dorośli.