Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Tydzień 25.05 – 29.05

kl 3 religia 26.05