Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

3.09.2018 r.
POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO

1.11.2018 r.
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

2.11.2018 r.
DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH

23-31.12. 2018 r.
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

28.01-10.02.2019 r.
FERIE ZIMOWE

10 -12.04. 2019 r.
EGZAMINY GIMNAZJALNE – WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH
TYLKO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

15 -17.04. 2019 r.
EGZAMINY ÓSMOKLASISTY – WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH
TYLKO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

18-23.04.2019 r.
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

1.05.2019 r.
ŚWIĘTO PRACY

2.05.2019 r.
DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

3.05.2019 r.
ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

21.06.2019 r.
BOŻE CIAŁO

22.06. 2019 r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGORADY KLASYFIKACYJNE 1 OKRES ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

17.12.2018 r.
RADA KLASYFIKACYJNA 3 LICEUM

14. 01. 2019 r.
RADA KLASYFIKACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM, KL. 1-2 LICEUM