Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

 

 

19.02 Dzień Jezyka Ojczystego

Poloniści, uczący przy ul. Białowieskiej wraz ze swoimi uczniami zorganizowali akcję pn.

Dzień Języka Ojczystego

Już od rana rozlepiali informację o tym wydarzeniu. W niektórych klasach można było usłyszeć piosenkę:

“(…) Nieraz już przebyłam drogę,
od grudnia do stycznia,
a nadziwić się nie mogę,
jaka moja mowa śliczna.
Czasem uczą się polskiego
Anglicy i Szwedzi,

ale nic nie pojmą z tego,
co w tej mowie siedzi.
Ucz, ucz, ucz, ucz się polskiego,
na łatwe i na trudne dni.
Cóż, cóż, cóż, cóż w tym jest złego?
Co złego to nie my, co złego to nie my.”

(Słowa: Agnieszka Osiecka, wyk.: Anna Żebrowska)

Ale najbardziej wszystkich zainteresowała … USTAWA z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, a w niej, m.in. przepisy karne za brak dbałości o język:

Art. 3. 1. Ochrona języka polskiego polega w szczególności na:

1) dbaniu o poprawne używanie języka i doskonaleniu sprawności językowej jego użytkowników oraz na stwarzaniu warunków do właściwego rozwoju języka jako narzędzia międzyludzkiej komunikacji,

2) przeciwdziałaniu jego wulgaryzacji,

3) szerzeniu wiedzy o nim i jego roli w kulturze,

4) upowszechnianiu szacunku dla regionalizmów i gwar, a także przeciwdziałaniu ich zanikowi,

5) promocji języka polskiego w świecie,

6) wspieraniu nauczania języka polskiego w kraju i za granicą.

W najbliższym czasie przewidujemy spotkanie purystów językowych, czyli miłośników czystości języka ojczystego w naszej szkole.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (inaczej: Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Językowego) to coroczne święto, które przypada na dzień 21 lutego. W założeniu ma ono dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku.