Dyrektor szkoły

mgr Alicja Dudek

Wicedyrektorzy

mgr Barbara Nowak

mgr Agnieszka Wójcik

 

Wszyscy nauczyciele oprócz wykształcenia kierunkowegomają przygotowanie z zakresu pedagogiki leczniczej. Zgodnie z rosnącymi potrzebami systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.