Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

 

Dyrektor szkoły

mgr Joanna Irzyk

 

Wicedyrektorzy

mgr Alicja Dudek

mgr Agnieszka Wójcik

 

Wszyscy nauczyciele oprócz wykształcenia kierunkowego

mają przygotowanie z zakresu pedagogiki leczniczej.

Zgodnie z rosnącymi potrzebami

systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.