Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

18 września na oddzial dzienny przy ulicy Białowieskiej przybyła Straż Miejska. Zaplanowane zostało spotkanie z przedstawicielem Straży miejskiej we Wrocławiu, podczas którego nasi uczniowie dowiedzieli się jak się ma litera prawa do wykroczeń popłnianych przez osoby małoletnie i nieletnie. Zajęcia skierowane do dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych w których uczestnicy poznają obowiązujące przepisy prawne dotyczące postępowania ws. nieletnich – wyłączenie odpowiedzialności, procedury dotyczące postępowania z nieletnimi sprawcami wykroczeń i przestępstw.