Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

W dniu 25 marca

uczniowie klas III gimnazjum wezmą udział

w V edycji konkursu ogólnopolskiego z „Języka polskiego”

Organizatorem jest OLIMP SCHOOL z Łodzi.

Konkurs skierowany jest do uczniów 3 klasy szkoły gimazjalnej.

Ma na celu:

 • Rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej uczniów

 • Pobudzanie uczniów do poszukiwania, porządkowania i przedstawiania informacji

 • Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności

 • Promowanie osiagnięć uczniów

 • Podniesienie ich samooceny

 • Inspirowanie nauczycieli do pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnychZakresem obejmuje:

rodzaje literackie (epika, liryka, dramat); gatunki literackie; wskazywanie elementów dramatu; rozpoznawanie w tekście literackim neologizmów, eufemizmów, porównań homeryckich, inwokacji, symboli, alegorii i określanie ich funkcji; wyrazy podstawowe i pochodne, temet słowotwórczy i formant; zdania złożone współrzędnie i podrzędnie, wypowiedzenia wielokrotnie złożone; znajomość zasad ortografii i interpunkcji; znajomość lektur szkolnych: Henryk Sienkiewicz „Quo vadis” i „Latarnik”Składa się z jednego etapu, w którym uczniowie zmierzą się z 15 pytaniami,

jednokrotnego wyboru i otwartymi.

Uczestnicy zostaną nagrodzeni:

Za I miejsce – dyplomem laureata i nagrodą

Za II miejsce – dyplomem finalisty i upominkiem

Za III miejsce – dyplomem uznania

Od IV miejsca – dyplomem uczestnictwa

W dniu 25 marca uczniowie klas III gimnazjum wezmą udział w V edycji konkursu ogólnopolskiego z języka polskiego pt. „Wspomnienie o Marku Edelmanie”

Organizatorem jest OLIMP SCHOOL z Łodzi.

Konkurs skierowany jest do uczniów 3 klasy szkoły gimazjalnej.

Ma na celu:

 • Rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej uczniów

 • Pobudzanie uczniów do poszukiwania, porządkowania i przedstawiania informacji

 • Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności

 • Promowanie osiagnięć uczniów

 • Podniesienie ich samooceny

 • Inspirowanie nauczycieli do pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

Składa się z jednego etapu, w którym uczniowie zmierzą się z 15 pytaniami,

jednokrotnego wyboru i otwartymi.

Uczestnicy zostaną nagrodzeni:

Za I miejsce – dyplomem laureata i nagrodą

Za II miejsce – dyplomem finalisty i upominkiem

Za III miejsce – dyplomem uznania

Od IV miejsca – dyplomem uczestnictwa

5 marzec 2019 Dżentelmeni są wśród nas.

Pod takim tytułem odbyło się 5 marca 2019r. spotkanie konkursowe „O nagrodę białej koszuli”. To już tradycja w naszej szkole, że miesiąc marzec kojarzy się z zasadami dobrego wychowania. W tym roku zwycięzcą dobrych manier został Dominik z kl. 8a i to on otrzymał białą koszulę, ufundowaną przez organizatorów. Na szczególne podziękowania zasłużyła także Wiktoria, reprezentantka klasy 8b. Jedną z konkurencji było wiązanie krawata, wspomagane przez koleżanki i kolegów z klasy. Krawat dla dżentelmena sponsorował pan Paweł. Jednak największych emocji dostarczyły wszystkim różne sposoby zapraszania pań do tańca. W roli zapraszanej tancerki wystąpiła kol. Anastazja. Inwencja twórcza naszych dżentelmenów zaskoczyła mile wszystkich zebranych. Jak zawsze, nie zabrakło i nauki zachowania przy stole. Spotkanie umilone muzyką miało swój ciąg dalszy. Każdy zainteresowany tematem mógł wziąć udział w wystawie książek poświęconych dobremu wychowaniu. Czekamy na kolejne spotkanie z tego cyklu.

1 marca 2019 o godz. 8:15 uczniowie Zespołu Szkół nr 12 uczcili minutą ciszy Żołnierzy Wyklętych.

Lektura okolicznościowych gazet ściennych i pogadanki historyczne dopełniły czas pamięci o tej tragicznej karcie naszej historii.

Wielu Żołnierzy Niezłomnych było rówieśnikami odrodzonej Polski i to odrodzona Polska ich wychowała. Taka była szkoła tej Polski, która trwała tylko dwie dekady; wychowała tak wspaniałą młodzież, że gdy przyszedł czas próby – oni nie wahali się, że trzeba oddać życie, że trzeba być wiernym do końca, a przecież byli ludźmi młodymi, chcieli żyć, uczyć się, kochać, zakładać rodziny. Ale nie było im to dane” (wypowiedź Jarosława Szarka, prezesa IPN)

Nie jest przypadkiem to, że 1 marca obchodzimy państwowe święto żołnierzy wyklętych. 1 marca 1951r. warszawskim więzieniu na Mokotowie komuniści zamordowali siedmiu żołnierzy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, w tym jego prezesa podpułkownika Łukasza Cieplińskiego Pługa. Armia Krajowa po rozwiązaniu przez Leopolda Okulickiego walczyła właśnie w strukturach Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

Żołnierze Wyklęci zawsze będziemy pamiętać o waszym poświęceniu, heroizmie i bohaterstwie. Jesteście wzorami do naśladowania. W naszej szkole nigdy nie zabraknie czasu, aby uczcić Waszą pamięć.

25 luty 2019 Z wizytą w Internetowym Teatrze.

W poniedziałek tj. 25 lutego uczniowie klas w Zespole Szkół nr 12 udali się do teatru internetowego, czyli do sal wyposażonych w tablice interaktywne. Uczniowie obejrzeli spektakl pt. „Kolorowi ludzie” w reżyserii Honoraty Mierzejewskiej-Mikosz z Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki.

Przed rozpoczęciem spektaklu dzieci przypomniały sobie jakie są zasady zachowania w teatrze, poznały tytuł oraz jego autorów.

Spektakl w przystępny dla młodego widza sposób stawia pytania o stworzenie, a przede wszystkim o człowieka. Każdy z nas jest inny. Inaczej mówi i wygląda. Gdzie indziej mieszka. Ta różnorodność to wyjątkowe piękno naszego świata, a spektakl pokazuje, jak czerpać radość z tych różnic.

Grany na żywo spektakl dostarczył widzom wielu wrażeń oraz pozwolił utrwalić podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o teatrze. Projekt, którego ideą jest dotarcie z kulturą i sztuką do młodej widowni przy wykorzystaniu Internetu, spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły.

Autorski Projekt „Internetowy Teatr TVP dla szkół” jest realizowany przez Telewizję Polską wspólnie z Narodowym Instytutem Audiowizualnym.

Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, i jakimi są.”

Tove Jonsson z książki Lato Muinków

 

19 luty 2019 Dzień Jezyka Ojczystego

Poloniści, uczący przy ul. Białowieskiej wraz ze swoimi uczniami zorganizowali akcję pn.

Dzień Języka Ojczystego

Już od rana rozlepiali informację o tym wydarzeniu. W niektórych klasach można było usłyszeć piosenkę:

(…) Nieraz już przebyłam drogę,
od grudnia do stycznia,
a nadziwić się nie mogę,
jaka moja mowa śliczna.
Czasem uczą się polskiego
Anglicy i Szwedzi,

ale nic nie pojmą z tego,
co w tej mowie siedzi.
Ucz, ucz, ucz, ucz się polskiego,
na łatwe i na trudne dni.
Cóż, cóż, cóż, cóż w tym jest złego?
Co złego to nie my, co złego to nie my.”

(Słowa: Agnieszka Osiecka, wyk.: Anna Żebrowska)

Ale najbardziej wszystkich zainteresowała … USTAWA z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, a w niej, m.in. przepisy karne za brak dbałości o język:

Art. 3. 1. Ochrona języka polskiego polega w szczególności na:

1) dbaniu o poprawne używanie języka i doskonaleniu sprawności językowej jego użytkowników oraz na stwarzaniu warunków do właściwego rozwoju języka jako narzędzia międzyludzkiej komunikacji,

2) przeciwdziałaniu jego wulgaryzacji,

3) szerzeniu wiedzy o nim i jego roli w kulturze,

4) upowszechnianiu szacunku dla regionalizmów i gwar, a także przeciwdziałaniu ich zanikowi,

5) promocji języka polskiego w świecie,

6) wspieraniu nauczania języka polskiego w kraju i za granicą.

W najbliższym czasie przewidujemy spotkanie purystów językowych, czyli miłośników czystości języka ojczystego w naszej szkole.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (inaczej: Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Językowego) to coroczne święto, które przypada na dzień 21 lutego. W założeniu ma ono dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku.

Zapraszam do udziału w konkursie z języka angielskiego:

Think and write. Pomyśl i napisz.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII.

Przedmiotem konkursu jest plakat formatu A 2 lub A 3 wraz z opisem na dany temat:

The person I admire. Osoba, którą podziwiam.
Należy opisać wygląd zewnętrzny, wiek, cechy osobowości, styl życia, hobby, itp.
Konieczne jest zdjęcie, bądź rysunek przedstawiający daną osobę.

Technology and me. Moje urządzenia elektroniczne.
Należy opisać 3 urządzenia elektroniczne: wygląd, wielkość, kształt, do czego nam służą w codziennym życiu, itp.
Należy wkleić zdjęcia tych urządzeń.

An interesting city in Poland. Ciekawe miasto w Polsce.                                      Należy opisać 1 miasto w Polsce: położenie, ile mieszka w nim ludzi, zabytki, ciekawe miejsca, elementy historii, jak można tam spędzić czas, itp.
                                                                Należy wkleić 3-4 zdjęcia tego miasta.

My hobby. Moje hobby.                                                                                                                                                       Należy opisać czym się interesujecie. Ile czasu temu poświęcacie, jak długo się tym zajmujecie. Czy należycie do fanklubu jakiegoś, czy może do grupy na Facebook. Czy wasi znajomi również maja podobne zainteresowania.

Prace należy oddać do końca marca 2019r. do Pana Marcina Kotwickiego
Nagrodami są dyplomy i upominki.

Objętość pracy to ok.: Klasa IV 60 – 80 słów.

                               Klasa V – VI 80 -100 słów.

                               Klasa VII – VIII 100 – 120 słów.

Mówią, że luty jest miesiącem zakochanych, pewnie ze względu na fakt, że 14 lutego obchodzimy WALENTYNKI. W naszej szkole również dało się odczuć magię tego dnia. We wtorek 12 lutego w Zespole Szkół nr 12 w kolorach czerwieni i atmosferze miłości i przyjaźni odbyło się przedstawienie połączone z konkursem dla klas zgromadzonych na sali gimnastycznej. Uroczystość została zorganizowana przez klasę 8b z okazji dnia zakochanych. Wszystkiemu towarzyszyły piękne piosenki o miłości oraz dekoracje przygotowane przez uczniów.

VIII Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w SUDOKU

18 lutego odbędą się szkolne eliminacje do Mistrzostw Dolnego Śląska w SUDOKU. Niedługo podamy informację jak się zgłosić do konkursu. Finał dolnośląski Mistrzostw zaplanowany jest na 30.03.2019 r. Do konkursu można sie przygotować rozwiązując zadania treningowe, lub zadania z lat ubiegłych.

 

5 luty 2019, Dzień Bezpiecznego Internetu

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu jest organizowany od 2005 roku przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu „Safer Internet”. W tym roku DBI zostało objęte honorowym patronatem przez Krystynę Szumilas, minister edukacji narodowej. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata. Z pełną listą państw i instytucji biorących udział w Dniu Bezpiecznego Internetu oraz z podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie: https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html

Wszystkim Uczniom i Rodzicom życzymy udanych, białych i bezpiecznych ferii.
Wspaniałego wypoczynku!

Plakat wykonany przez uczniów z klasy 5a.

20180918_1049111-e1538590105552

18 września na oddzial dzienny przy ulicy Białowieskiej przybyła Straż Miejska. Zaplanowane zostało spotkanie z przedstawicielem Straży miejskiej we Wrocławiu, podczas którego nasi uczniowie dowiedzieli się jak się ma litera prawa do wykroczeń popłnianych przez osoby małoletnie i nieletnie. Zajęcia skierowane do dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych w których uczestnicy poznają obowiązujące przepisy prawne dotyczące postępowania ws. nieletnich – wyłączenie odpowiedzialności, procedury dotyczące postępowania z nieletnimi sprawcami wykroczeń i przestępstw.